| | |

Určovanie rovnovážneho dôchodku - multiplikátor a paradox šetrnosti


Economics

Určovanie rovnovážneho dôchodku - multiplikátor a paradox šetrnosti

Name and surname of author:

Rastislav Jurga

Year:
2005
Issue:
2
Keywords:
spotrebná funkcia, funkcia úspor, marginálny sklon k spotrebe a k úsporám, jed-noduchý multiplikátor, zložený multiplikátor
DOI (& full text):
Anotation:
Článok je venovaný štúdiu ekonomickej rovnováhy na trhu výrobkov. Úvod je zameraný na vyjadre-nie kolobehu dôchodku v národnom hospodárstve so špecifikáciou možných oneskorení. Ďalej je zavedená…more
Článok je venovaný štúdiu ekonomickej rovnováhy na trhu výrobkov. Úvod je zameraný na vyjadre-nie kolobehu dôchodku v národnom hospodárstve so špecifikáciou možných oneskorení. Ďalej je zavedená spotrebná funkcia, funkcia úspor a investičná funkcia, marginálny sklon k spotrebe, úsporám a k investíciám. Z tokových podmienok rovnováhy na trhu výrobkov je odvodený lineárny multiplikátor a tiež jednoduchý multiplikátor autonómnych výdavkov. Zoslabením predpokladov o autonómnosti investícií je odvodený zložený multiplikátor, ktorý predstavuje priblíženie fungo-vania multiplikačného efektu reálnej ekonomickej situácii. Analýzou zloženého multiplikátora je zdôvodnený dôležitý výsledok -- paradox šetrnosti.
Section:
Economics

?
NAPOVEDA
reguired
Language