| | |

Hľadanie východísk zaostávajúcich regiónov zo začarovaného kruhu chudoby a in-vestičnej nedostatočnosti


Economics

Hľadanie východísk zaostávajúcich regiónov zo začarovaného kruhu chudoby a in-vestičnej nedostatočnosti

Name and surname of author:

Radoslav Tušan

Year:
2005
Issue:
2
Keywords:
faktory rozvoja, medziregionálne disparity, dokumenty na podporu regionálneho rozvoja, povstupové fondy Európskej únie
DOI (& full text):
Anotation:
Článok je zameraný na hľadanie východísk z tzv. "začarovaného kruhu chudoby", v ktorom sa ocitli niektoré regióny Slovenska, zvlášť región Slovensko - východ. Začarovaným kruhom chudoby sa označuje…more
Článok je zameraný na hľadanie východísk z tzv. "začarovaného kruhu chudoby", v ktorom sa ocitli niektoré regióny Slovenska, zvlášť región Slovensko - východ. Začarovaným kruhom chudoby sa označuje ekonomicko-sociálna úroveň niektorých regiónov v SR, medzi ktoré nesporne patrí aj východ Slovenska (Prešovský a Košický kraj). Cieľom článku je na základe analýzy faktorov rozvoja regiónov charakterizovať "začarovaný kruh", obsahom ktorého je kvantifikácia nerovnomerného rozvoja a súčasných disparít. Ako východiská riešenej problematiky slúžia hlavné faktory rozvoja spoločnosti od známych autorov Samuelsona a Nordhausa. V článku schematicky znázorňujeme "začarovaný kruh chudoby", ktorý demonštruje vznik a prehlbovanie medziregionálnych disparít na Slovensku. Nerovnomerný medziregionálny vývoj je zrejmý aj z ukazovateľov používaných v Európs-kej únii. V rámci Slovenskej republiky je vypracovaných päť základných dokumentov orientovaných na podporu regionálneho rozvoja. Finančné zabezpečenie podpory regionálneho rozvoja sa má realizovať z povstupových európskych a domácich zdrojov. V závere článku uvádzame desatoro medziregionálnych disparít Slovenska, priorít a možnosti ich riešenia.
Section:
Economics

?
NAPOVEDA
reguired
Language