| | |

Zhodnocení ekonomiky ČR v letech 1998 až 2002 -- magické čtyřúhelníky


Economics

Zhodnocení ekonomiky ČR v letech 1998 až 2002 -- magické čtyřúhelníky

Name and surname of author:

Ludmila Bokrošová

Year:
2005
Issue:
2
Keywords:
magický čtyřúhelník, stabilizační politika vlády, makroekonomické agregáty
DOI (& full text):
Anotation:
Cílem tohoto článku je zhodnotit ekonomiku ČR v letech 1998 až 2002 za pomocí tzv. magických čtyřúhelníků. Magické čtyřúhelníky, které jsou využity k analýze, zachycují čtyři nejdůležitější mak…more
Cílem tohoto článku je zhodnotit ekonomiku ČR v letech 1998 až 2002 za pomocí tzv. magických čtyřúhelníků. Magické čtyřúhelníky, které jsou využity k analýze, zachycují čtyři nejdůležitější mak-roekonomické ukazatele: průměrnou roční míru relativní změny reálného HDP v %, průměrnou roční míru inflace v %, podíl salda běžného účtu platební bilance na nominálním HDP v % a míru nezaměstnanosti v %. Obsah plochy jednotlivých čtyřúhelníků ukazuje, jak byla či nebyla úspěšná stabilizační politika naší vlády ve vybraných letech. Článek dále obsahuje srovnání průměru vypoč-teného za sledované období 1998 až 2002 s nejméně úspěšným rokem a s nejvíce úspěšným rokem ve sledovaném období. Dále se zaměřuje na vybrané složky makroekonomických agregátů a na jejich vývoj.
Section:
Economics

?
NAPOVEDA
reguired
Language