| | |

Postavenie životného poistenia Slovenskej republiky na poistnom trhu Európskej únie


Finance

Postavenie životného poistenia Slovenskej republiky na poistnom trhu Európskej únie

Name and surname of author:

Anna Majtánová, Katarína Polavková, Zuzana Littvová

Year:
2005
Issue:
2
Keywords:
životné poistenie, finančný trh, univerzálne kapitálové životné poistenie, variabilné (investičné) životné poistenie (unit linked -- jednotkovo viazané), technické rezervy
DOI (& full text):
Anotation:
Poisťovníctvo v Slovenskej republike, ale aj v štátoch Európskej únie, patrí medzi tie odvetvia ekonomiky, ktoré sa veľmi dynamicky rozvíja. Osobitosťou poisťovníctva je, že poskytuje krytie rizika v…more
Poisťovníctvo v Slovenskej republike, ale aj v štátoch Európskej únie, patrí medzi tie odvetvia ekonomiky, ktoré sa veľmi dynamicky rozvíja. Osobitosťou poisťovníctva je, že poskytuje krytie rizika v neživotnom poistení a v životnom poistení. Predložený príspevok vymedzuje úlohu život-ného poistenia a analyzuje jeho jedno odvetvie -- kapitálové životné poistenie. Stručne naznačuje legislatívny vývoj poisťovníctva v podmienkach Slovenskej republiky a nárast životného poistenia od roku 1993. Túto krátku históriu slovenského poisťovníctva je ťažko porovnávať s poisťovníctvom vyspelých trhových ekonomík. Napriek tomu, cieľom príspevku je poukázať na rozvoj životného po-istenia v Slovenskej republike v porovnaní s vybranými krajinami. So životným poistením je spojená tvorba technických rezerv, ktoré predstavujú značný objem finančných prostriedkov zabezpečujú-cich investičné výnosy poisťovne. Predložený príspevok reaguje aj na túto skutočnosť a analyzuje investovanie technických rezerv na finančnom trhu.
Section:
Finance

?
NAPOVEDA
reguired
Language