| | |

Možnosti sledování zadluženosti obcí v soudobé praxi


Finance

Možnosti sledování zadluženosti obcí v soudobé praxi

Name and surname of author:

Jan Stejskal, Petr Hájek

Year:
2005
Issue:
2
Keywords:
zadluženost, obec, dluhová služba, rating, ukazatel
DOI (& full text):
Anotation:
Článek se zabývá možnostmi sledování zadluženosti obcí, resp. krajů. Možnosti jsou analyzovány pro cílovou skupinu obcí do 5 tisíc obyvatel, protože právě tyto obce řeší vysokou míru vlastní zadlu…more
Článek se zabývá možnostmi sledování zadluženosti obcí, resp. krajů. Možnosti jsou analyzovány pro cílovou skupinu obcí do 5 tisíc obyvatel, protože právě tyto obce řeší vysokou míru vlastní zadlu-ženosti a s tím spojené problémy. Příspěvek se zaměřuje na ukazatel dluhové služby, který byl di-rektivně ustanoven Ministerstvem financí ČR pro sledování zadluženosti obcí. Vzhledem k tomu, že zadluženost podle míry (ukazatele) dluhové služby se převážně sleduje za uplynulé období (např. aktuálně se počítá za rok 2003), je vhodné pro vlastní finanční řízení obcí užívat i další dostupné nástroje -- například rating. Tento nástroj je dalším z možností, jak zjistit finanční zdraví obce z hlediska zadlužení. Zásadní výhodou je skutečnost, že rating zpracovává specializovaná firma na základě podkladů dodaných obcí. Určitým problémem zůstává metodologie výpočtu či zpracování ratingového hodnocení jednotlivými firmami, které jsou určitým know-how a obec se dostává do si-tuace, kdy musí sama posuzovat relevantnost, resp. správnost vydaného ratingového hodnocení.
Section:
Finance

?
NAPOVEDA
reguired
Language