| | |

Měření tržních rizik pomocí metody Value at Risk


Finance

Měření tržních rizik pomocí metody Value at Risk

Name and surname of author:

Petr Strnad

Year:
2005
Issue:
2
Keywords:
tržní rizika, Value at Risk, historické simulace, metoda Monte Carlo, metoda delta, metoda delta-gama
DOI (& full text):
Anotation:
Článek představuje ukazatel Value at Risk, který se během posledních let stal beze sporu nejrozší-řenějším nástrojem sloužícím pro řízení tržních rizik ve světových bankách a finančních institucích.…more
Článek představuje ukazatel Value at Risk, který se během posledních let stal beze sporu nejrozší-řenějším nástrojem sloužícím pro řízení tržních rizik ve světových bankách a finančních institucích. Ukazatel Value at Risk odhaduje riziko maximální potenciální ztráty portfolia finančních nástrojů v důsledku nepříznivých pohybů tržních sazeb. O velkém významu Value at Risk svědčí i fakt, že tuto metodu je možné používat mimo jiné i k výpočtu kapitálových požadavků k tržním rizikům pro účely kapitálové přiměřenosti.Článek popisuje jednotlivé modely používané pro výpočet Value at Risk, navzájem je porovnává a zmiňuje jejich silné a slabé stránky. Představuje také některé alternativní či doplňkové ukazatele.
Section:
Finance

?
NAPOVEDA
reguired
Language