| | |

Vnitřní a vnější komunikace jako nutný faktor přežití


Business Administration and Management

Vnitřní a vnější komunikace jako nutný faktor přežití

Name and surname of author:

Michal Medek

Year:
2005
Issue:
2
Keywords:
krédo, komunikace, firemní komunikace, zpětná vazba, loajalita, zájmové skupiny, otevřenost, slušnost
DOI (& full text):
Anotation:
Interní a externí (neboli vnitřní a vnější) komunikaci považuji za dva základní schody vedoucí k pře-žití a úspěchu firmy. Vzájemná efektivní vnitřní komunikace formuje pevnou základnu pro efektivní…more
Interní a externí (neboli vnitřní a vnější) komunikaci považuji za dva základní schody vedoucí k pře-žití a úspěchu firmy. Vzájemná efektivní vnitřní komunikace formuje pevnou základnu pro efektivní využívání externí komunikace. Systém interní komunikace musí být zaměřen na efektivní využívání potenciálu všech spolupracovníků ve společnosti. Všichni lidé ve firmě musí mít pocit sounáležitos-ti, spoluodpovědnosti. Významnou roli zde sehrávají i neformální vztahy v podniku. Úspěchy a neú-spěchy společnosti se stávají úspěchy a neúspěchy všech lidí zapojených do činnosti společnosti. Společnost funguje jako jeden člověk, jak je zobrazeno na obrázku č. 1. Systém vnější komunikace je zaměřen na oboustrannou komunikaci se zájmovými skupinami, které jsou činností společnosti nějakým způsobem ovlivňovány, a nebo ony nějakým způsobem ovlivňují chod společnosti. Pevnou základnou pro vnitřní i vnější komunikaci je vize společnosti, případně její základní hodnoty, které jsou sdíleny spolupracovníky. Spolupracovníci dávají život základním hodnotám tím, že je uplatňují ve své každodenní práci.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language