| | |

Knowledge Management for Increasing Educational Institution Competitiveness


Business Administration and Management

Knowledge Management for Increasing Educational Institution Competitiveness

Name and surname of author:

Peter Mikulecký

Year:
2005
Issue:
2
Keywords:
management znalostí, vzdělávací instituce, trh vzdělávání
DOI (& full text):
Anotation:
Z hlediska učící se organizace dle názoru mnoha autorů snad neexistují jejich lepší příklady, než jsou vzdělávací instituce, specielně vysoké školy. Vzdělávací instituce se již svou povahou zdá být…more
Z hlediska učící se organizace dle názoru mnoha autorů snad neexistují jejich lepší příklady, než jsou vzdělávací instituce, specielně vysoké školy. Vzdělávací instituce se již svou povahou zdá být zvlášť vhodným místem pro aplikaci přístupů a metod managementu znalostí, založených zejména na sdílení znalostí a jejich dostupnosti pro všechny v rámci organizace, kteří je mohou potřebovat.
Důvody pro toto naše tvrzení jsou zhruba tyto:
• vzdělávací instituce a obzvlášť univerzity mají obvykle moderní informační infrastrukturu,
• sdílet svoje znalosti s jinými či poskytovat je jiným se zdá být přirozenou činností univerzitních pedagogů,
• nabývat co nejrychleji co nejvíce znalostí z dostupných zdrojů by měla být přirozená touha všech studentů,
• v rámci vzdělávacích institucí obvykle převládá atmosféra důvěry, pokud se jedná o dosažené výsledky; nikdo se nemusí obávat tyto výsledky v rámci organizace i mimo ní šířit.

Moderní vzdělávací instituce jsou však v mnohém i podniky s početnými podnikatelskými aktivitami na “trhu vzdělávání”. Z tohoto důvodu pro ně může být velmi užitečný a zajímavý každý způsob zvýšení jejich konkurenceschopnosti na tomto trhu. Jedním z vůdčích v současnosti často využívaných přístupů se v tomto směru zdá být i management znalostí. Domníváme se, že použitím vhodně zvolených metod či přístupů managementu znalostí lze rovněž zvýšit atraktivitu mnoha vzdělávacích institucí, jmenovitě univerzit a zvýšit jejich hodnotu pro potencionální uchazeče na trhu vzdělávání.
V příspěvku proto přinášíme řadu úvah směrujících ke zdůraznění znalostní povahy vzdělávacích institucí (zejména univerzit) použitím přístupů založených na použití managementu znalostí, nebo na přístupech s ním úzce souvisejících.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language