| | |

Spatial Analysis of Expansion Possibilities of Shopping Malls Chains in the Slovak Republic


Spatial Analysis of Expansion Possibilities of Shopping Malls Chains in the Slovak Republic

Name and surname of author:

Ľuboš Buzna, Martin Čapka

Year:
2005
Issue:
2
Keywords:
sieť hypermarketov a supermarketov, kapacitne neobmedzená lokačná úloha v podmienkách konkurencie, metóda korekcie dát
DOI (& full text):
Anotation:
V článku popisujeme analýzu, ktorá sa dá zaradiť do oblasti strategického plánovania. Touto analýzou sa snažíme zodpovedať otázku aký ekonomický efekt by mohli priniesť investície do ďalšieho…more
V článku popisujeme analýzu, ktorá sa dá zaradiť do oblasti strategického plánovania. Touto analýzou sa snažíme zodpovedať otázku aký ekonomický efekt by mohli priniesť investície do ďalšieho rozširovania už existujúcich predajných sietí hypermarketov a supermarketov v podmienkach Slovenskej republiky.
Analýza je založená na optimalizačnej úlohe, ktorá je v oblasti matematického programovanie známa pod názvom the Competitive Uncapacitated Location Problem. Pre model tejto úlohy sme vytvorili sadu testovacích úloh tak, aby čo najlepšie zodpovedali aktuálnej situácii v SR. Získanú sadu úloh sme spočítali vhodným algoritmom.
V článku popisujeme výsledky prevedených experimentov a na ich základe posudzujeme možnosti použitia tohoto typu analýzy. Prevedené experimenty ukázali, že súčasné exaktné metódy riešenia sú schopné bez väčších problémov v prijateľnom čase optimálne spočítať kapacitne neobmedzenú umiestňovaciu úlohu v podmienkach konkurencie. Táto úloha môže byť použitá na účely priestorovej analýzy možností a predpokladov pre rozširovanie predajných sietí v reálnych podmienkach. Možnosti použitia tohoto prístupu vidíme aj v iných aplikáciách, v ktorých ide o prevádzky, ktoré medzi sebou vzájomne súperia o zákazníka rozloženého v určitej oblasti, napr. by mohlo ísť o reťazce stravovacích zariadení, predajne elektroniky, predajne automobilov a.p. Podobne však ako je tomu u väčšiny aplikácií kvantitatívnych metód v praxi, tak aj v tomto prípade, sú slabými miestami spomínaného prístupu, jednak správnosť vykonaných predpokladov a taktiež stanovenie hodnôt koeficientov, ktorými príslušný model napĺňame.

?
NAPOVEDA
reguired
Language