| | |

Daňová reforma Slovenska od roku 2004 - vybrané problémy


ekonomie_hospodarska_politika

Daňová reforma Slovenska od roku 2004 - vybrané problémy

Name and surname of author:

Emil Burák

Year:
2004
Issue:
2
Keywords:
daňová reforma, negativa a pozitiva nového modelu, daňový systém
DOI (& full text):
Anotation:
Ideální daňová politika státu je taková, která nekopíruje daňový systém státu jiného, ale preferuje kombinaci, tj. zohlednění moderních trendů daňové praxe i daňové teorie aplikované ve světe. Současně však zohledňuje domácí specifika státu podle principu a hesla "mysli globálně a konej lokálně". Slovenská republika zavedla od 1. 1. 2004 revoluční a radikální daňovou reformu. Jejím hlavním produktivním přínosem je snížení daňových sazeb a zjednodušení daňového systému oproti stavu do 31. 12. 2003. Ne všechny změny ve zmiňované reformě jsou systémové a produktivní. Vedle pozitiv zde existují i určité negativa, která jsou v rozporu s dosavadní moderní daňovou teorií aplikovanou ve většině standardních tržních ekonomikách světa i zemích Evropské unie. Pozitiva však převažují.
Ideální daňová politika státu je taková, která nekopíruje daňový systém státu jiného, ale preferuje kombinaci, tj. zohlednění moderních trendů daňové praxe i daňové teorie aplikované ve světe. Současně však zohledňuje domácí specifika státu podle principu a hesla "mysli globálně a konej lokálně".
Slovenská republika zavedla od 1. 1. 2004 revoluční a radikální daňovou reformu. Jejím hlavním produktivním přínosem je snížení daňových sazeb a zjednodušení daňového systému oproti stavu do 31. 12. 2003.
Ne všechny změny ve zmiňované reformě jsou systémové a produktivní. Vedle pozitiv zde existují i určité negativa, která jsou v rozporu s dosavadní moderní daňovou teorií aplikovanou ve většině standardních tržních ekonomikách světa i zemích Evropské unie. Pozitiva však převažují.
Section:
ekonomie_hospodarska_politika

?
NAPOVEDA
reguired
Language