| | |

Optimálna stratégia doplnkového dôchodkového poistenia v Slovenskej


ekonomie_hospodarska_politika

Optimálna stratégia doplnkového dôchodkového poistenia v Slovenskej

Name and surname of author:

Emília Jakubíková, Vincent Šoltés

Year:
2004
Issue:
2
Keywords:
doplnkové dôchodkové poistenie, renta, optimálna stratégia, doplnkový dôchodok, tretí pilier
DOI (& full text):
Anotation:
Doplnkové dôchodkové poistenie na Slovensku existuje od roku 1997 a jeho úlohou je zmierniť pokles životnej úrovne po odchode na dôchodok. V roku 2003 bola schválená dôchodková reforma a doplnkové…more
Doplnkové dôchodkové poistenie na Slovensku existuje od roku 1997 a jeho úlohou je zmierniť pokles životnej úrovne po odchode na dôchodok. V roku 2003 bola schválená dôchodková reforma a doplnkové dôchodkové poistenie bude patriť do tzv. tretieho piliera dôchodkového zabezpečenia. Zákon o treťom pilieri dôchodkového zabezpečenia ešte nie je schválený, avšak jeho navrhovaný obsah je už známy. Príspevok klienta už nebude odpočítateľnou položkou z daňového základu a dokonca aj príspevok zamestnávateľa bude zdaňovaný. Na druhej strane sa navrhuje pre klientov štátny príspevok. V práci je analyzovaná optimálna stratégia v starých a nových podmienkach. Kritériom optimalizácie je získanie maximálnych výhod pri minimálnom príspevku klienta.
Section:
ekonomie_hospodarska_politika

?
NAPOVEDA
reguired
Language