| | |

Podstata a peňažné toky jednotkovo viazaného poistného produktu


Business Administration and Management

Podstata a peňažné toky jednotkovo viazaného poistného produktu

Name and surname of author:

František Peller, Katarína Sakálová

Year:
2004
Issue:
2
Keywords:
jednotkový fond, ponuková cena, odkupná cena, nejednotkový (peňažný fond)
DOI (& full text):
Anotation:
Cieľom tohoto príspevku je popísať podstatu a hlavné znaky jednotkovo viazaných poistných produktov. Tieto produkty sa na poistnom trhu v Slovenskej republike nazývajú aj produkty investičného…more
Cieľom tohoto príspevku je popísať podstatu a hlavné znaky jednotkovo viazaných poistných produktov. Tieto produkty sa na poistnom trhu v Slovenskej republike nazývajú aj produkty investičného životného poistenia. Základnou charakteristikou produktu je fakt, že časť poistného odkladá poisťovňa okamžite na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s daným produktom a zvyšok poistného investuje do portfólia aktív. Hodnota týchto aktív je vyjadrená v abstraktných jednotkách. Poistná suma je potom na konci poistenia rovná peňažnej hodnote jednotiek, do ktorých bolo investované poistné. Za poistné sa nakupujú jednotky za tzv. ponukovú cenu (offer price), veľkosť poistnej sumy je vyjadrená v tzv. odkupnej cene (bid price). V prípade úmrtia sa väčšinou vypláca určitá minimálna garantovaná suma, ale v prípade dožitia je poistnou sumou odkupná hodnota jednotiek. V jednotkovo viazanom poistnom produkte je teda investičné aj mortalitné riziko úplne prenesené na poistenca. Poisťovňa si ponecháva len riziko garantovania minimálnej poistnej sumy v prípade úmrtia a riziko, že časť poistného odložená na pokrytie nákladov nebude nakoniec na tento účel stačiť.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language