| | |

O využitelnosti marketingu v regionálním rozvoji


Business Administration and Management

O využitelnosti marketingu v regionálním rozvoji

Name and surname of author:

Eva Šimková

Year:
2004
Issue:
2
Keywords:
regionální rozvoj, udržitelný rozvoj, marketing, regionální marketing, marketingový výzkum
DOI (& full text):
Anotation:
Článek je volným pokračováním tématu zaměřeného na udržitelný rozvoj, kterému se autorka věnovala v předchozím čísle tohoto časopisu. Obsah článku souvisí s politickými dokumenty EU, jejichž…more
Článek je volným pokračováním tématu zaměřeného na udržitelný rozvoj, kterému se autorka věnovala v předchozím čísle tohoto časopisu. Obsah článku souvisí s politickými dokumenty EU, jejichž akceptování bude nezbytné pro řízení regionálního rozvoje v souvislosti se vstupem ČR do evropských struktur. Článek dále souvisí s problémy regionálního rozvoje, které byly zjištěny v rámci marketingového šetření ve výzkumné části disertační práce autorky.
Je zde poukázáno na potřebnost marketingové orientace regionálního rozvoje. Současné zkušenosti s rozvojem regionů často ukazují na jejich spontánnost, pramenící z nedostatečného uplatňování marketingových postupů. Kromě důrazu na použití marketingu v regionálním rozvoji je v textu zmíněna i základní odlišnost regionálního marketingu oproti podnikovému a dále zvýrazněna jeho poznávací a komunikační role. V publikaci je popsán i význam marketingového výzkumu vč. jeho základních kroků.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language