| | |

Psychologické aspekty nonverbálnej komunikácie a imagetiky v pracovnom procese


Business Administration and Management

Psychologické aspekty nonverbálnej komunikácie a imagetiky v pracovnom procese

Name and surname of author:

Tatiana Soroková

Year:
2004
Issue:
2
Keywords:
imidž, osobnosť, výzor, firma, produkt
DOI (& full text):
Anotation:
Imagetika ako jeden z článkov nonverbálnej komunikácie v sebe snúbi všeobecné charakteristiky pojmu image, a body image, ktoré sa vo významnej miere uplatňujú v sfére marketingových a manažérskych…more
Imagetika ako jeden z článkov nonverbálnej komunikácie v sebe snúbi všeobecné charakteristiky pojmu image, a body image, ktoré sa vo významnej miere uplatňujú v sfére marketingových a manažérskych aktivít. Psychologické aspekty uvedených charakteristík predstavujú mnohodimenzionálne aspekty. Človek v svojom psyché transformuje realitu a spracúva ju v svojom vedomí tak, že táto skutočnosť sa môže vyvíjať nezávisle na pôvodnom objekte či jave. Vieme, že možnosti človeka vnímať a spracovávať informačnú explóziu, ktorá ho obklopuje je do určitej miery ohraničená. O to vyššiu hodnotu a účinnosť má na pôsobenie jedinca imagetika vo všetkých jej podobách.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language