| | |

Koncepce regionálního informačního a monitorovacího systému pro cestovní ruch


Information management

Koncepce regionálního informačního a monitorovacího systému pro cestovní ruch

Name and surname of author:

Josef Zelenka

Year:
2004
Issue:
2
Keywords:
regionální, informační systém, monitorovací, koncepce, cestovní ruch
DOI (& full text):
Anotation:
Významným faktorem podpory rozvoje cestovního ruchu na úrovni regionu je regionální informační a monitorovací systém pro cestovní ruch, jehož cílem není jen propagace regionu a nabídka a rezervace…more
Významným faktorem podpory rozvoje cestovního ruchu na úrovni regionu je regionální informační a monitorovací systém pro cestovní ruch, jehož cílem není jen propagace regionu a nabídka a rezervace služeb pro návštěvníky, ale také podpora rozhodování destinačního managementu, místní administrativy a nadregionálních subjektů, podpora dlouhodobě udržitelného rozvoje cestovního ruchu atd. Tento informační systém je nutné chápat, budovat a vnímat holisticky jako soubor mnoha částí - WWW stránek, infoboxů, turistických informačních center, značení v terénu, tištěných propagačních a informačních materiálů atd. Základním principem jeho struktury je koordinovanost jeho jednotlivých částí se současným využíváním standardů pro datové struktury a funkci jednotlivých částí. V České republice je aktuální snaha spojit úsilí vybudování celostátního a regionálních informačních systémů.
Section:
Information management

?
NAPOVEDA
reguired
Language