| | |

Analýza trendu časové řady počtu ročně dokončených bytů na území České republiky v období 1948 - 2002


statistika

Analýza trendu časové řady počtu ročně dokončených bytů na území České republiky v období 1948 - 2002

Name and surname of author:

Šárka Čechlovská

Year:
2004
Issue:
2
Keywords:
časová řada, trendová analýza, bytová politika, prognóza
DOI (& full text):
Anotation:
Počet bytů je jedním z nejvýznamnějších ukazatelů životní úrovně obyvatelstva a jako takový je tento údaj v mnoha zemích sledován a analyzován. V ČR existuje souvislá časová řada počtu dokončených…more
Počet bytů je jedním z nejvýznamnějších ukazatelů životní úrovně obyvatelstva a jako takový je tento údaj v mnoha zemích sledován a analyzován. V ČR existuje souvislá časová řada počtu dokončených bytů od roku 1948. Cílem následující analýzy trendu časové řady počtu dokončených bytů v ČR je odhad budoucího vývoje časové řady. Pro stanovení prognózy je však nutné zhodnotit také další faktory, které vývoj časové řady ovlivňují. Jsou jimi např. úrokové míry úvěrů na bydlení, tj. hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření, či sociální aspekty spojené s jednotlivými fázemi ekonomického cyklu a další faktory.
Section:
statistika

?
NAPOVEDA
reguired
Language