| | |

Několik poznámek ke správnému užívání a interpretaci středních hodnot


statistika

Několik poznámek ke správnému užívání a interpretaci středních hodnot

Name and surname of author:

Miloslav Kaňok

Year:
2004
Issue:
2
Keywords:
střední hodnoty, průměry, poměrné hodnoty, průměrný koeficient růstu, průměry v časových řadách
DOI (& full text):
Anotation:
Střední hodnoty patří k základním charakteristikám statistických souborů. Vedle průměrů se tu setkáváme s dalšími charakteristikami polohy (například modem nebo medián). Důležité však je, jakou…more
Střední hodnoty patří k základním charakteristikám statistických souborů. Vedle průměrů se tu setkáváme s dalšími charakteristikami polohy (například modem nebo medián). Důležité však je, jakou vlastnost analyzovaného souboru chceme touto charakteristikou zdůraznit, nebo co má střední hodnota vyjadřovat. Jinak se musíme dívat na střední hodnotu jako na typickou charakteristiku úrovně hodnot statistického souboru a jinak, pokud budeme mít na mysli průměrnou úroveň nějakého ekonomického ukazatele (například průměrné měsíční mzdy konkrétního hospodářského odvětví), průměru časové řady apod. Při průměrování poměrných hodnot je třeba vycházet z původní konstrukce poměrného ukazatele. Nedodržujeme to však při výpočtu průměrného koeficientu (tempa) růstu. Specifický postup uplatňujeme při průměrování údajů časových řad.
Section:
statistika

?
NAPOVEDA
reguired
Language