| | |

Systém štátnej pokladnice v Slovenskej republike z pohľadu finančného


ekonomie_hospodarska_politika

Systém štátnej pokladnice v Slovenskej republike z pohľadu finančného

Name and surname of author:

Kornélia Beličková, Erika Neubauerová

Year:
2004
Issue:
1
Keywords:
štátna pokladnica, verejná správa, štátny dlh, optimalizácia verejných financií, manažment verejných financií
DOI (& full text):
Anotation:
Štátna pokladnica je jedným z kľúčových krokov v reforme verejných financií a preto každá vláda si je vedomá toho, že zdokonalenie správy verejných financií štátu zavedením systému štátnej pokladnice…more
Štátna pokladnica je jedným z kľúčových krokov v reforme verejných financií a preto každá vláda si je vedomá toho, že zdokonalenie správy verejných financií štátu zavedením systému štátnej pokladnice je jedným zo základných predpokladov efektívneho využívania rozpočtových a mimorozpočtových finančných zdrojov štátu. V rámci svojej pôsobnosti musí riešiť potrebu finančných zdrojov na zavedenie systému, ktorý je vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách už bežným javom hospodárenia a správy verejných financií štátu. Je už na jej rozhodnutí, či niektorú z funkcií pokladnice posilní alebo zníži význam inej funkcie. Schválením zákona o Štátnej pokladnici v Slovenskej republike ožíva už desaťročný projekt "upratovania" finančných tokov vo verejných rozpočtoch a daňovníci môžu počítať s prehľadnejším a efektívnejším míňaním ich daní a odvodov. Podnikatelia, ktorí obchodujú so štátom môžu dúfať vo včasné platby a v správnej výške za dodané tovary a služby. Dočasne voľné finančné prostriedky bude môcť pokladnica zhodnocovať. Sme si vedomí, že náklady vynaložené na realizáciu tak významného projektu pre ekonomiku Slovenska ako je prestavba správy štátnych finančných prostriedkov má svoju návratnosť.
Section:
ekonomie_hospodarska_politika

?
NAPOVEDA
reguired
Language