| | |

Trhové štruktúry, niektoré ich problémy a súvislosti


ekonomie_hospodarska_politika

Trhové štruktúry, niektoré ich problémy a súvislosti

Name and surname of author:

Mária Tokárová

Year:
2004
Issue:
1
Keywords:
: trhové štruktúry, relevantný trh, indikátory súvisiace s trhovou štruktúrou, Schumpeterove hypotézy, intenzita inovačného procesu a forma trhovej štruktúry, monopol, inovácie
DOI (& full text):
Anotation:
K všeobecne známym problémom pri určovaní typu trhovej štruktúry pre daný konkrétny trh alebo odvetvie patrí predovšetkým vymedzenie relevantného trhu. Je pomerne náročné, opiera sa o tradičné…more
K všeobecne známym problémom pri určovaní typu trhovej štruktúry pre daný konkrétny trh alebo odvetvie patrí predovšetkým vymedzenie relevantného trhu. Je pomerne náročné, opiera sa o tradičné indikátory, ku ktorým patrí o. i. aj súvislosť inovačnej aktivity, jej stupňa a prejavov a konkrétnej trhovej štruktúry charakterizujúcej trh (odvetvia). Sú to predovšetkým Schumpeterove hypotézy, vychádzajúce zo skutočnosti, že monopol má významnú trhovú silu a inovácie sú tým prostriedkom, prostredníctvom ktorých ju obnovuje. Je to však nesprávny mýtus. Nemožno určiť takú štruktúru trhu, ktorá by jednoznačne najlepšie vyhovovala podpore inovačnej aktivity. Inovačná aktivita sa všeobecne považuje za najintenzívnejšiu v štruktúre trhu, nachádzajúcej sa niekde medzi jej dokonale konkurenčnou a dokonale monopolnou formou. V uvedených súvislostiach treba chápať aj vzťah monopolov, technického monopolu a výkonnosti.
Section:
ekonomie_hospodarska_politika

?
NAPOVEDA
reguired
Language