| | |

Vývoj směnitelnosti české koruny


ekonomie_hospodarska_politika

Vývoj směnitelnosti české koruny

Name and surname of author:

Markéta Nesládková

Year:
2004
Issue:
1
Keywords:
období transformace, vnitřní směnitelnost, vnější směnitelnost, česká koruna, měnové požadavky, výhody a nevýhody směnitelnosti
DOI (& full text):
Anotation:
Česká republika je v současnosti velmi otevřenou ekonomikou a je v tomto ohledu srovnatelná s přibližně stejně "malými" již vyspělými ekonomikami. Otevírání se světu byl proces, založený na…more
Česká republika je v současnosti velmi otevřenou ekonomikou a je v tomto ohledu srovnatelná s přibližně stejně "malými" již vyspělými ekonomikami. Otevírání se světu byl proces, založený na liberalizaci zahraničního obchodu, kapitálového pohybu a postupném zavádění konvertibility domácí měny, který se stal jedním z hlavních pilířů transformace centrálně plánované ekonomiky v ekonomiku tržní.Vnitřní směnitelnost koruny byla zavedena k 1. 1. 1991 devizovým zákonem č. 528/1990 Sb. ve znění zákona č. 228/1992 Sb. Hlavní smysl zavedení vnitřní směnitelnosti spolu se zrušením monopolu zahraničního obchodu bylo především propojit vnitřní trh s trhem světovým, tj. znovuobnovení přirozeného tlaku na domácí podnikatelskou sféru vyplývající ze zahraniční konkurence a jejího znovuzapojení do mezinárodní dělby práce. Příliv a odliv kapitálu byl však přísně regulován zvláště v prvních letech transformace. Zásadní zlom v tomto směru nastal 1. 10. 1995, kdy byl přijat nový devizový zákon zavádějící externí směnitelnost koruny.
Section:
ekonomie_hospodarska_politika

?
NAPOVEDA
reguired
Language