| | |

K nezbytnosti řádné corporate governance v penzijních fondech


ekonomie_hospodarska_politika

K nezbytnosti řádné corporate governance v penzijních fondech

Name and surname of author:

Jan Mráz, Andrea Součková

Year:
2004
Issue:
1
Keywords:
corporate governance, corporate governance pro penzijní fondy, 15 principů, regulatorní rámec, penzijní fond
DOI (& full text):
Anotation:
Tento příspěvek se dále věnuje problematice, jejíž teoretická východiska byla rozebírána v rámci článku "Stárnutí populace a corporate governance - předstupeň k diskusi o corporate governance v…more
Tento příspěvek se dále věnuje problematice, jejíž teoretická východiska byla rozebírána v rámci článku "Stárnutí populace a corporate governance - předstupeň k diskusi o corporate governance v penzijních fondech" (viz E+M č. 4/2003). Text je rozdělen do dvou hlavních částí zaměřených na: (i) corporate governance penzijních fondů - obecný pohled, (ii) corporate governance v penzijních fondech - případ České republiky, včetně přehledu sektoru penzijních fondů v ČR. Opomenuty nejsou ani vybrané rysy českého trhu penzijních fondů a jeho rozvoj v průběhu prvního desetiletí jeho existence. Celková bilanční suma, kterou v České republice představuje sektor penzijních fondů dosáhla ke konci roku 2002 objemu 68,9 miliardy CZK. Pozornost je pochopitelně věnována i výsledkům šetření zaměřeného na problematiku, jak penzijní fondy činné v České republice dbají doporučení pro lepší corporate governance, včetně přizpůsobování se těmto doporučením.
Section:
ekonomie_hospodarska_politika

?
NAPOVEDA
reguired
Language