| | |

Existierende Bedingungen für ausländische Investoren auf dem


ekonomie_hospodarska_politika

Existierende Bedingungen für ausländische Investoren auf dem

Name and surname of author:

Šárka Rahmanová

Year:
2004
Issue:
1
Keywords:
český trh s nemovitostmi, zahraniční investice, nabývání nemovitostí, bytové prostory, obchodní prostor
DOI (& full text):
Anotation:
Příspěvek je věnován problematice existujících podmínek pro zahraniční investory, kteří se rozhodují investovat na českém trhu nemovitostí. V úvodu příspěvku je zmíněn především pozitivní dopad realizovaných strukturálních změn v České republice na zvýšení atraktivnosti země pro příliv zahraničních investic. V první části příspěvku jsou vymezeny základní pojmy – trh nemovitostí a zahraniční investice. Druhá část je zaměřena na blížší charakteristiku situace na českém trhu nemovitostí. Pozornost je zde věnována především problematice potenciálu České republiky z pohledu zahraničních investorů. Blíže charakterizována je rovněž situace na českém trhu nemovitostí v Praze, Plzni, Ostravě a Brně. Třetí část příspěvku je zaměřena na existující hospodářské, politické a právní podmínky, které investiční záměry zahraničních investorů na českém trhu nemovitostí podstatně ovlivňují. Z hospodářského a politického pohledu je zdůrazněn především význam zapojení České republiky v důležitých mezinárodních institucích jako je OECD, CEFTA, Mezinárodní Měnový Fond, Světová Banka, NATO, GATT a Evropský Parlament. Také plánovaný vstup České republiky do Evropské Unie v květnu roku 2004 je významným pozitivním signálem pro zahraniční investory. Pozornost je také věnována právním předpisům, které musí zahraniční investoři do svých plánů o realizaci investičních záměrů na českém trhu nemovitostí zohlednit.. Jedná se zde především o §§76 až 260 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku; §§ 663 až 716 zákona č. 40/1964 Sb. Občanskeho zákoníku ve znění pozdějšich předpisů; §6 zákona č. 338/1992 Sb. Zákona České národni rady o dani z nemovitosti; §§ 1 až 17 zákona č. 116/1990 Sb. Zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor; zákon č. 358/1992 Sb. Zákona o notářích a jejich činnosti a §17 zákona číslo 219/1995 Sb. Devizového zákona. Závěrečná část příspěvku je věnována problematice očekávaného budoucího vývoje zahraničních investic na českém trhu nemovitostí a vlivu postupné harmonizace…
Příspěvek je věnován problematice existujících podmínek pro zahraniční investory, kteří se rozhodují investovat na českém trhu nemovitostí. V úvodu příspěvku je zmíněn především pozitivní dopad realizovaných strukturálních změn v České republice na zvýšení atraktivnosti země pro příliv zahraničních investic. V první části příspěvku jsou vymezeny základní pojmy – trh nemovitostí a zahraniční investice. Druhá část je zaměřena na blížší charakteristiku situace na českém trhu nemovitostí. Pozornost je zde věnována především problematice potenciálu České republiky z pohledu zahraničních investorů. Blíže charakterizována je rovněž situace na českém trhu nemovitostí v Praze, Plzni, Ostravě a Brně. Třetí část příspěvku je zaměřena na existující hospodářské, politické a právní podmínky, které investiční záměry zahraničních investorů na českém trhu nemovitostí podstatně ovlivňují. Z hospodářského a politického pohledu je zdůrazněn především význam zapojení České republiky v důležitých mezinárodních institucích jako je OECD, CEFTA, Mezinárodní Měnový Fond, Světová Banka, NATO, GATT a Evropský Parlament. Také plánovaný vstup České republiky do Evropské Unie v květnu roku 2004 je významným pozitivním signálem pro zahraniční investory. Pozornost je také věnována právním předpisům, které musí zahraniční investoři do svých plánů o realizaci investičních záměrů na českém trhu nemovitostí zohlednit.. Jedná se zde především o §§76 až 260 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku; §§ 663 až 716 zákona č. 40/1964 Sb. Občanskeho zákoníku ve znění pozdějšich předpisů; §6 zákona č. 338/1992 Sb. Zákona České národni rady o dani z nemovitosti; §§ 1 až 17 zákona č. 116/1990 Sb. Zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor; zákon č. 358/1992 Sb. Zákona o notářích a jejich činnosti a §17 zákona číslo 219/1995 Sb. Devizového zákona. Závěrečná část příspěvku je věnována problematice očekávaného budoucího vývoje zahraničních investic na českém trhu nemovitostí a vlivu postupné harmonizace českého práva s Aquis Commntaire Evropské Unie na aktivity zahraničních investorů.
Section:
ekonomie_hospodarska_politika

?
NAPOVEDA
reguired
Language