| | |

Rozvoj kariéry


Business Administration and Management

Rozvoj kariéry

Name and surname of author:

Hana Mohelská

Year:
2004
Issue:
1
Keywords:
plánování kariéry, rozvoj kariéry, management kariéry, fáze kariéry, odborná kariéra
DOI (& full text):
Anotation:
Kariéra není jenom pouhý postup od funkce k funkci. Zahrnuje získávání zkušeností, nabývání nových dovedností, růst osobnosti a mnohdy i hledání sebe sama a svého postavení v organizaci. Plány…more
Kariéra není jenom pouhý postup od funkce k funkci. Zahrnuje získávání zkušeností, nabývání nových dovedností, růst osobnosti a mnohdy i hledání sebe sama a svého postavení v organizaci. Plány pracovní kariéry formulují pracovní perspektivu pracovníka a do jisté míry ovlivňují pocit jeho jistoty zaměstnání a tím i sociální jistoty. Na začátku kariéry dochází k zakládání, pak následuje fáze rozvoje, tzn.období pohybu z jednoho pracovního místa na jiné, a to nejen v rámci organizace, tak mimo ni.
Dosáhne-li člověk hranic svého vzestupu, kdy se soustřeďuje především na funkci, kterou vykonává, mluvíme o fázi udržování. Útlumová fáze nastává zpravidla před odchodem na odpočinek. Vzájemný vztah mezi fázemi kariéry a fázemi života ovlivňuje individuální život a slouží jako základna pro posuzování efektivnosti kariéry.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language