| | |

Klasifikace znalostí, znalostní strategie a styly znalostního managementu


Business Administration and Management

Klasifikace znalostí, znalostní strategie a styly znalostního managementu

Name and surname of author:

Vladimír Bureš

Year:
2004
Issue:
1
Keywords:
klasifikace znalostí, management znalostí, znalostní strategie, styly znalostního managementu
DOI (& full text):
Anotation:
Znalosti jsou jedním ze strategických zdrojů organizací. Jejich klasifikací se zabývá mnoho autorů z rozličných oblastí. Ačkoliv to není na první pohled zřejmé, tyto klasifikace mají významný vliv na…more
Znalosti jsou jedním ze strategických zdrojů organizací. Jejich klasifikací se zabývá mnoho autorů z rozličných oblastí. Ačkoliv to není na první pohled zřejmé, tyto klasifikace mají významný vliv na praktickou realizaci aktivit spojených se znalostním managementem. Jako názorný příklad nám může posloužit dnes již klasické rozdělení znalostí na explicitní, implicitní a neformulované. Znalost jednotlivých klasifikací znalostí a jejich využívání ovlivňuje proces tvorby znalostní strategie. Ta následně určuje styl znalostního managementu, který bude v organizaci převládat. Současné využívání několika klasifikací znalostí najednou nám může zajistit komplexní přístup ke znalostnímu managementu, který je při jeho realizaci nezbytný. Tím nám také vyřeší dlouhodobě přetrvávající konfrontaci mezi manažerskou a technologickou perspektivou znalostního managementu.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language