| | |

Přidaná hodnota a řízení projektu


Business Administration and Management

Přidaná hodnota a řízení projektu

Name and surname of author:

Jarmila Ircingová, Tereza Míčová, Jiří Skalický

Year:
2004
Issue:
1
Keywords:
přidaná hodnota, ekonomická přidaná hodnota, projektové řízení, analýza nákladů a časového plánu.
DOI (& full text):
Anotation:
Tento článek pojednává o relativně nové metodě projektového managementu - analýze přidané hodnoty. V úvodu je vysvětlen rozdíl mezi životním cyklem projektového produktu a životním cyklem projektu.…more
Tento článek pojednává o relativně nové metodě projektového managementu - analýze přidané hodnoty. V úvodu je vysvětlen rozdíl mezi životním cyklem projektového produktu a životním cyklem projektu. Výkonnost projektu je měřena po dobu životního cyklu projektového produktu pomocí známých metod hodnocení projektové výkonnosti. Mezi tyto metody řadíme například čistou současnou hodnotu (NPV), vnitřní výnosové procento (IRR) nebo ekonomickou přidanou hodnotu (EVA). Projektový management během životního cyklu projektu sleduje hodnocení své výkonnosti podle tří faktorů: náklady, časový rozvrh a rozsah projektu. Dále následuje vysvětlení základních termínů a ukazatelů již výše zmíněných faktorů. Jedna z nejdůležitějších částí příspěvku je tvořena analýzou nákladů a časového plánu. Ve třetí části článku je shrnuto 32 předpokladů vhodného použití analýzy přidané hodnoty. Naše snaha je završena praktickou ukázkou využití analýzy přidané hodnoty.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language