| | |

Komunikačný manažment ako nová dimenzia manažérskych vied


Business Administration and Management

Komunikačný manažment ako nová dimenzia manažérskych vied

Name and surname of author:

Martina Blašková

Year:
2004
Issue:
1
Keywords:
komunikácia, manažment, funkcie, paralely, efektívnosť
DOI (& full text):
Anotation:
Článok sa sústreďuje na identifikáciu komunikačného manažmentu ako nového pohľadu na manažment a ostatné manažérske vedy. Poukazuje na existenciu určitých paralel základných a priebežných funkcií…more
Článok sa sústreďuje na identifikáciu komunikačného manažmentu ako nového pohľadu na manažment a ostatné manažérske vedy. Poukazuje na existenciu určitých paralel základných a priebežných funkcií všeobecného manažmentu a komunikačného manažmentu a predostiera ich vysvetlenie. Zameriava sa na paralely plánovania/projektovania, organizovania, získavania/motivovania a hodnotenia funkčnosti ako základných funkcií. Vysvetľuje aj paralely rozhodovania, práce s informáciami a koordinovania ako priebežných funkcií obidvoch manažmentov. Článok taktiež obsahuje vymedzenie komunikačného manažéra ako manažéra zodpovedného za zabezpečenie efektívneho fungovania komunikačného systému podniku. Snahou komunikačného manažmentu a úsilia komunikačného manažéra je napomôcť zvýšeniu úspechu podniku v súčasnosti a tiež v budúcnosti.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language