| | |

Nutnosť aplikácie informačných systémov a technológií v procese vzdelávania účtovníkov


Business Administration and Management

Nutnosť aplikácie informačných systémov a technológií v procese vzdelávania účtovníkov

Name and surname of author:

Anna Látečková, Emília Škorecová

Year:
2004
Issue:
1
Keywords:
informačné systémy a technológie, účtovníctvo, vzdelávanie, Medzinárodné vzdelávacie štandardy profesionálnych účtovníkov, software
DOI (& full text):
Anotation:
Možnosti uplatnenia informačných systémov a technológií (IS/IT) v praxi i vo výučbe účtovníctva sú široké. Vo výučbe účtovníctva je však uplatnenie IS/IT ohraničené obsahom výučby i jej časovým…more
Možnosti uplatnenia informačných systémov a technológií (IS/IT) v praxi i vo výučbe účtovníctva sú široké. Vo výučbe účtovníctva je však uplatnenie IS/IT ohraničené obsahom výučby i jej časovým priestorom. Napriek tomu ich nemožno zanedbať, pretože pripravované Medzinárodné vzdelávacie štandardy profesionálnych účtovníkov (IES) vyžadujú, aby po ukončení účtovného vzdelávania bol absolvent vo vzťahu k IS/IT schopný pracovať minimálne v jednom z troch zameraní: ako tvorca - používateľ (účtovník, manažér) - posudzovateľ IS/IT. Nevyhnutná je medzipredmetová nadväznosť a spolupráca.
V predkladanom príspevku sa zameriavame na analýzu a možnosti uplatnenia účtovného softvéru v procese vzdelávania a to nielen ako jeho využitie pre výučbu jedného predmetu, ale ako integrované prepojenia s viacerými predmetmi. Výhody takého prístupu k implementácii účtovného, respektíve ekonomického softvéru, sú predovšetkým v tom, že zohľadňujú podmienky praktického užívateľského prostredia a umožňujú kvalitnú prípravu účtovníkov do praxe.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired
Language