| | |

Elektronický obchod, příležitosti a hodnocení


Elektronický obchod, příležitosti a hodnocení

Name and surname of author:

Klára Antlová

Year:
2004
Issue:
1
Keywords:
elektronické podnikání, IT (informační technologie), metriky, obchodní procesy, finanční hodnocení
DOI (& full text):
Anotation:
Jak se vyrovnat s konkurencí, jak rychle reagovat na měnící se požadavky trhu, jak snižovat výrobní náklady a řadu dalších podobných otázek si dnes jistě klade mnoho manažerů. Nová ekonomická situace…more
Jak se vyrovnat s konkurencí, jak rychle reagovat na měnící se požadavky trhu, jak snižovat výrobní náklady a řadu dalších podobných otázek si dnes jistě klade mnoho manažerů. Nová ekonomická situace je dána nástupem trendů globální ekonomické integrace a fenoménem vzniku informační společnosti. V tomto novém "světě" se zcela radikálně mění podmínky pro působení firem. Trh přestává trpět deficitem a dřívější dominantní postavení dodavatele ztrácí svůj význam Jednou z možností, jak z výše uvedených hrozeb udělat své konkurenční výhody je efektivní využití současných informačních technologií např. elektronický obchod. Informační technologie nabízí nové možnosti uplatnění na nových trzích (nové cílové skupiny - i geograficky, možnost oslovit nové zákazníky kromě již existujících), zjednodušení operací stávajících klientů, dostupnost 7x24 hodin týdně, snížení nákladů na administrativní a logistické činnosti. Cílem tohoto článku je poukázat na významné faktory podmiňující úspěšnost elektronického podnikání.

?
NAPOVEDA
reguired
Language