| | |

Prieskum verejnej mienky v strategickom plánovaní


regionalni_ekonomika_politika

Prieskum verejnej mienky v strategickom plánovaní

Name and surname of author:

Oto Hudec, Nataša Urbančíková

Year:
2004
Issue:
1
Keywords:
strategické plánovanie miest a obcí, marketing mesta a miesta, metodológia strategického plánovania, prieskum verejnej mienky, plánovanie dotazníka
DOI (& full text):
Anotation:
Článok sa zaoberá strategickým plánovaním na úrovni mesta. Na realizáciu procesu tvorby strategických dokumentov existuje množstvo metodík, v úvode je uvedené typické rozdelenie procesu strategického…more
Článok sa zaoberá strategickým plánovaním na úrovni mesta. Na realizáciu procesu tvorby strategických dokumentov existuje množstvo metodík, v úvode je uvedené typické rozdelenie procesu strategického plánovania a vymedzené miesto situačnej analýzy. V situačnej analýze sa analyzujú všeobecné ekonomické a sociálne trendy a skúma sa, ako je mesto schopné sledovať svojím vývojom súčasné a budúce vývojové tendencie. Súčasťou situačnej analýzy mesta majú byť aj informácie zohľadňujúce názory obyvateľov a návštevníkov mesta na jeho imidž, ich spokojnosť s ponukou komunálnych aktivít, úspešnosť doterajších rozvojových plánov v názoroch a postojoch rôznych cieľových skupín, atď. Na to existuje viacero výskumných metód, významných nástrojom na získanie informácií tohto druhu je reprezentatívny dotazníkový prieskum obyvateľov a návštevníkov mesta. Túto metódu, jej použitie v kombinácii s inými prostriedkami skúmania ilustrujeme na príklade dotazníkového prieskumu pre potreby situačnej analýzy Mesta Košice v Slovenskej republike.
Section:
regionalni_ekonomika_politika

?
NAPOVEDA
reguired
Language