| | |

Hospodářská komora České republiky


regionalni_ekonomika_politika

Hospodářská komora České republiky

Name and surname of author:

Jaroslava Syrovátková

Year:
2004
Issue:
1
Keywords:
hospodářská komora, statut, ATA karnet, okresní hospodářská komora, členská základna, sdružení podnikatelů, povinná registrace
DOI (& full text):
Anotation:
Příspěvek je věnován problematice Hospodářské komory České republiky (HK ČR). V jeho úvodu je zmíněna především role, kterou v naší republice HK ČR hraje. První část příspěvku se zabývá aktivitami HK…more
Příspěvek je věnován problematice Hospodářské komory České republiky (HK ČR). V jeho úvodu je zmíněna především role, kterou v naší republice HK ČR hraje. První část příspěvku se zabývá aktivitami HK ČR, které vychází z § 4 zákona 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v platném znění. Upozorňuje na to, že podle § 3, odst. 1 zákona 301/1992 komoru tvoří okresní hospodářské komory (v Praze obvodní komory) a živnostenská společenstva. Druhá část příspěvku je zaměřena na členskou základnu HK ČR.Příspěvek obsahuje údaje, které nebyly dosud HK ČR publikovány a to např. v Tab.1 vývoj členské základny za posledních 5 let. Zajímavé je zjištění, proč docházelo k výkyvům v členské základně. Třetí část příspěvku se zabývá okresními hospodářskými komorami, jejich působností a jejich orgány, které se tvoří na základě § 7 - § 12 zákona 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR v platném znění. Podle § 3, odst. 3 se mohou OHK v regionu slučovat v regionální komory a podle § 3, odst. 5 se mohou vytvářet zájmová i jiná sdružení. Čtvrtá část příspěvku je věnována Okresní hospodářské komoře v Jablonci nad Nisou, na které se dokumentuje vývoj členské základny od jejího vzniku v roce 1993 až k 31. 12. 2003 a snaha vytvářet větší integrovaná seskupení typu zájmové sdružení.
Section:
regionalni_ekonomika_politika

?
NAPOVEDA
reguired
Language