| | |

Statistická analýza výroby vaček ve Výzkumném ústavu textilních strojů Liberec, a. s. v letech 1997 - 2000


statistika

Statistická analýza výroby vaček ve Výzkumném ústavu textilních strojů Liberec, a. s. v letech 1997 - 2000

Name and surname of author:

Petr Václavík

Year:
2002
Issue:
1
Keywords:
vačka, klouzavý průměr, sezónní rozdíly, sezónní indexy, sezónní faktory,model konstantní sezónnosti se schodovitým trendem, sezónní očišťování
DOI (& full text):
Anotation:
The aim of the following contribution is to carry out a statistical analysis of the cam production in Research Institute of Textile Machines Liberec (VÚTS) in 1997-2000, to carry out an analysis of…more
The aim of the following contribution is to carry out a statistical analysis of the cam production in Research Institute of Textile Machines Liberec (VÚTS) in 1997-2000, to carry out an analysis of the time series of VÚTS' sales for the cam production and seasonally cleaned time series of sales.
Section:
statistika

?
NAPOVEDA
reguired
Language