Odborné zaměření


 

E+M Ekonomie a Management (E+M) je vědecký open access časopis, který publikuje vysoce kvalitní originální výzkumné statě a vědecké studie založené na teoretické a empirické analýze. Záměrem časopisu je uveřejňovat nové a inspirativní myšlenky, které posouvají hranice existujícího vědeckého poznání. Mezi hlavní oblasti zájmu časopisu patří ekonomie, podniková ekonomika, finance, management, informační management a marketing & obchod. Časopis nabízí teoretické i aplikačně zaměřené příspěvky. Příležitostně publikované přehledové vědecké statě opírající se o již existující poznatky jsou akceptovány pouze v případě, že se opírají o systematickou literární rešerši. Časopis vychází čtyřikrát ročně a všechny příspěvky jsou anonymně posuzovány dvěma recenzenty. Redakce časopisu důsledně dbá na dodržování pravidel publikační etiky.
Časopis je licencován v souladu s Creative Commons BY-NC 4.0 International. Licenční podmínky jsou k dispozici na https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

E+M Ekonomie a Management (E+M) je vědecký open access časopis, který publikuje vysoce kvalitní originální výzkumné statě a vědecké studie založené na teoretické a empirické analýze. Záměrem časopisu je uveřejňovat nové a inspirativní myšlenky, které posouvají hranice existujícího vědeckého poznání. Mezi hlavní oblasti zájmu časopisu patří ekonomie, podniková ekonomika, finance, management, informační management a marketing & obchod. Časopis nabízí teoretické i aplikačně zaměřené příspěvky. Příležitostně publikované přehledové vědecké statě opírající se o již existující poznatky jsou akceptovány pouze v případě, že se opírají o systematickou literární rešerši. Časopis vychází čtyřikrát ročně a všechny příspěvky jsou anonymně posuzovány dvěma recenzenty. Redakce časopisu důsledně dbá na dodržování pravidel publikační etiky, proto jsou mimo jiné přijímané články kontrolovány službou Crossrefu Similarity Check.

Časopis je licencován v souladu s Creative Commons BY-NC 4.0 International. Licenční podmínky jsou k dispozici na https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Časopis je uváděný v Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition (https://clarivate.com), v elektronické verzi indexu EconLit (https://www.aeaweb.org/econlit/), v International Bibliography of the Social Sciences (http://www.proquest.com/products-services/ibss-set-c.html), v databázích Inspec (https://www.theiet.org/resources/inspec/), SCOPUS (https://www.elsevier.com/solutions/scopus), ABI/INFORM (http://www.proquest.com/products-services/abi_inform_complete.html), EBSCO Information Services (https://www.ebsco.com), GALE (https://support.gale.com/tlist/products) a v 11th Edition of Cabell´s Directory of Publishing Opportunities in Economics and Finance/Management (www.cabells.com).

Časopis E+M Ekonomie a Management vychází čtvrtletně.

 


?
NAPOVEDA
povinné