Poplatky


Po přijetí příspěvku do recenzního řízení se hradí poplatek 200 EUR (5 000 Kč), který je určen na úhradu nákladů řízení. V případě úspěšného recenzního řízení a následného publikování článku je třeba uhradit dodatečný editorský poplatek ve výši 500 EUR (12 500 Kč). V rámci tohoto poplatku je zajištěn open access přístup k článku.


?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk