Poplatky


Časopis je podporován a financován skupinou spolupracujících univerzit, které hradí většinu nákladů na jeho vydání.

Poplatek za zajištění open access přístupu k článku je 650 EUR.


?
NAPOVEDA
povinné