Spolupracující fakulty


Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Liberci
Voroněžská 13
461 17 Liberec 1

Fakulta ekonomicko-správní
Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice

Fakulta ekonomická
Západočeská univerzita Plzeň
Univerzitní 22
306 14 Plzeň

Fakulta managementu a ekonomiky
Univerzita T. Bati ve Zlíně
Mostní 5139
760 01 Zlín

Fakulta informatiky a managementu
Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem
Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slezská univerzita v Opavě
Univerzitní nám. 1934/3
733 40 Karviná

Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Němcovej 32
040 01 Košice

Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica


?
NAPOVEDA
povinné