| | |

Zkušenosti českých regionů z čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU


Economics

Zkušenosti českých regionů z čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU

Name and surname of author:

Jan Stejskal, Miloš Charbuský

Year:
2005
Issue:
4
Keywords:
strukturální fondy, EU, projekt, spolufinancování, absorpční kapacita, region
DOI (& full text):
Anotation:
Podmínky pro čerpání prostředků a úspěšnost politiky hospodářské a sociální soudržnosti obecně (tedy i v České republice) je možné shrnout ve čtyřech základních bodech. Zaprvé je to příprava kvalitních projektů, na které bude určena pomoc. Druhým bodem jsou programové dokumenty, které stanoví, na jaké typy projektů mohou být prostředky uvolněny. Třetím bodem je schopnost administrovat pomoc (nikoliv na úrovni projektové, ale na úrovni programové - ta se týká zejména ministerstev a krajů). Čtvrtou podmínkou je schopnost spolufinancování. Pokud nebude ČR schopna zajistit přidané prostředky ke strukturálním fondům, může se stát, že prostředky z EU do ČR nepoplynou. V rámci programu PHARE probíhal projekt - absorpční kapacita. Měl za úkol zjistit, v jaké fázi rozpracovanosti byly projekty na začátku 2004, jaké projektové záměry v ČR vůbec existovaly a do jaké podoby byly v jednotlivých krajích dovedeny, aby byly předložitelné k financování z evropských fondů. Z předkládané studie vyplývá, že regiony v ČR jsou na využívání prostředků z evropských fondů připraveny. Projektové záměry se objevují a zájem o pomoc z evropských fondů je patrný. Otázkou však zůstává, zda jsou skutečně na takové úrovni, aby jejich administrace proběhla bez problémů. Dle zprávy Evropské komise byla bez nich přibližně jen třetina projektů podpořených ze strukturálních fondů.
Podmínky pro čerpání prostředků a úspěšnost politiky hospodářské a sociální soudržnosti obecně (tedy i v České republice) je možné shrnout ve čtyřech základních bodech. Zaprvé je to příprava kvalitních projektů, na které bude určena pomoc. Druhým bodem jsou programové dokumenty, které stanoví, na jaké typy projektů mohou být prostředky uvolněny. Třetím bodem je schopnost administrovat pomoc (nikoliv na úrovni projektové, ale na úrovni programové - ta se týká zejména ministerstev a krajů). Čtvrtou podmínkou je schopnost spolufinancování. Pokud nebude ČR schopna zajistit přidané prostředky ke strukturálním fondům, může se stát, že prostředky z EU do ČR nepoplynou. V rámci programu PHARE probíhal projekt - absorpční kapacita. Měl za úkol zjistit, v jaké fázi rozpracovanosti byly projekty na začátku 2004, jaké projektové záměry v ČR vůbec existovaly a do jaké podoby byly v jednotlivých krajích dovedeny, aby byly předložitelné k financování z evropských fondů. Z předkládané studie vyplývá, že regiony v ČR jsou na využívání prostředků z evropských fondů připraveny. Projektové záměry se objevují a zájem o pomoc z evropských fondů je patrný. Otázkou však zůstává, zda jsou skutečně na takové úrovni, aby jejich administrace proběhla bez problémů. Dle zprávy Evropské komise byla bez nich přibližně jen třetina projektů podpořených ze strukturálních fondů.
Section:
Economics

?
NAPOVEDA
reguired