| | |

Ekonomický vývoj se zaměřením na současné poznatky environmentálního managementu


Economics

Ekonomický vývoj se zaměřením na současné poznatky environmentálního managementu

Name and surname of author:

Josef Kubík, Michal Pilík, Miroslava Brázdilová

Year:
2005
Issue:
4
Keywords:
environmentální management, životní prostředí, ekonomický rozvoj, Barum Continental, systémy environmentálního řízení
DOI (& full text):
Anotation:
Článek si klade za cíl poukázat na negativní vlivy, které má hospodářský růst na ochranu životního prostředí. Upozorňuje na tendence vedoucí k devastaci prostředí, které si následně vyžadují mimořádné ekonomické kompenzace. Názorem autorů článku je, že převažují důvody k tomu, aby byla dostatečná ochrana životního prostředí odmítána z důvodů negativního vlivu na hospodářský růst, což lze znázornit nutností vzájemné interakce mezi ekonomickým rozvojem a stavem životního prostředí. V blízkém okolí pracoviště autorů článku se nachází společnost Barum Continental, která nejenomže náleží mezi významné podniky, ale rovněž výrazně využívá poznatky environmentálního managementu, o nichž je v textu pojednáno. Závěrem článku je také pojednání o ekologických informačních systémech, které nezbytně s rozvojem naší společnosti nabývají na významu.
Článek si klade za cíl poukázat na negativní vlivy, které má hospodářský růst na ochranu životního prostředí. Upozorňuje na tendence vedoucí k devastaci prostředí, které si následně vyžadují mimořádné ekonomické kompenzace. Názorem autorů článku je, že převažují důvody k tomu, aby byla dostatečná ochrana životního prostředí odmítána z důvodů negativního vlivu na hospodářský růst, což lze znázornit nutností vzájemné interakce mezi ekonomickým rozvojem a stavem životního prostředí. V blízkém okolí pracoviště autorů článku se nachází společnost Barum Continental, která nejenomže náleží mezi významné podniky, ale rovněž výrazně využívá poznatky environmentálního managementu, o nichž je v textu pojednáno. Závěrem článku je také pojednání o ekologických informačních systémech, které nezbytně s rozvojem naší společnosti nabývají na významu.
Section:
Economics

?
NAPOVEDA
reguired