| | |

Úloha trhu při systematické revitalizaci brownfields


Economics

Úloha trhu při systematické revitalizaci brownfields

Name and surname of author:

Jiří Kraft

Year:
2005
Issue:
4
Keywords:
Brownfields, revitalizace, vládní a soukromé investice, ekonomicky silná a slabá oblast, multiplikace
DOI (& full text):
Anotation:
Zkušenosti českých regionů z čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU Problém existujících Brownfields je nutné řešit jejich revitalizací. Ta probíhá prozatím ex post, problém je ale žádoucí řešit v budoucnu i ex ante. Revitalizace může být realizována tržně, především prostřednictvím soukromých investic, to je ale reálně možné pouze v ekonomicky silných oblastech, kde poptávka po prostoru, ve kterém lze investovat, převyšuje nabídku. V ekonomicky slabých oblastech je revitalizací Brownfields nutné pomoci vládními výdaji - prostředky ze státního rozpočtu, vyvolávajícími investice soukromé. Opodstatněnost použití vládních výdajů souvisí s jejich intenzivnější multiplikací v zaostalých oblastech v porovnání s oblastmi vyspělými, čímž je zároveň učiněn krok k transformaci slabých oblastí v ekonomicky silné.
Zkušenosti českých regionů z čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU Problém existujících Brownfields je nutné řešit jejich revitalizací. Ta probíhá prozatím ex post, problém je ale žádoucí řešit v budoucnu i ex ante. Revitalizace může být realizována tržně, především prostřednictvím soukromých investic, to je ale reálně možné pouze v ekonomicky silných oblastech, kde poptávka po prostoru, ve kterém lze investovat, převyšuje nabídku. V ekonomicky slabých oblastech je revitalizací Brownfields nutné pomoci vládními výdaji - prostředky ze státního rozpočtu, vyvolávajícími investice soukromé. Opodstatněnost použití vládních výdajů souvisí s jejich intenzivnější multiplikací v zaostalých oblastech v porovnání s oblastmi vyspělými, čímž je zároveň učiněn krok k transformaci slabých oblastí v ekonomicky silné.
Section:
Economics

?
NAPOVEDA
reguired