| | |

Competitive Intelligence and Competitive Abilities of Enterprises


Business Administration and Management

Competitive Intelligence and Competitive Abilities of Enterprises

Name and surname of author:

Miroslava Brázdilová

Year:
2005
Issue:
4
Keywords:
konkurenční zpravodajství, zpravodajský cyklus, konkurence, konkurenceschopnost, informační zdroje
DOI (& full text):
Anotation:
Příspěvek se zabývá aktuální problematikou zajištění konkurenceschopnosti podniků. Je zde nastíněna metoda, která našla již hojné zastoupení v západních zemích, praktikována je také v evropských zemích a Japonsku. Pro tuto metodu, která v angličtině nese název „competitive intelligence“ (akronym CI), se v naší zemi vžil pojem konkurenční zpravodajství. Podstatou metody je vytěžování veřejných informačních zdrojů za účelem získání informací o konkurenci. Konkurenční zpravodajství realizuje své výstupy také v oblasti strategického řízení, kde má vysokou přidanou hodnotu. Doposud vznikly postupným vývojem 4 separované typy zpravodajství, které s CI souvisejí a lze je považovat za podmnožinu konkurenčního zpravodajství. Jsou to strategické zpravodajství, zpravodajství o konkurentech, technické zpravodajství a tržní zpravodajství. V rámci těchto typů zpravodajství probíhá tzv. zpravodajský cyklus, jenž flexibilně reaguje na informační potřeby podniku. Je tvořen čtyřmi fázemi: plánováním - identifikací informačních potřeb v návaznosti na formulaci zadání, sběrem informací a jejich verifikací, analýzou a distribucí spojenou s praktickou aplikací výsledků zpravodajství do podnikových procesů. V rámci příspěvku je kladen důraz zejména na vyhledávání informačních zdrojů, které jsou pro potřeby této metody zásadně legální. Zhruba 80
Příspěvek se zabývá aktuální problematikou zajištění konkurenceschopnosti podniků. Je zde nastíněna metoda, která našla již hojné zastoupení v západních zemích, praktikována je také v evropských zemích a Japonsku. Pro tuto metodu, která v angličtině nese název „competitive intelligence“ (akronym CI), se v naší zemi vžil pojem konkurenční zpravodajství. Podstatou metody je vytěžování veřejných informačních zdrojů za účelem získání informací o konkurenci. Konkurenční zpravodajství realizuje své výstupy také v oblasti strategického řízení, kde má vysokou přidanou hodnotu.
Doposud vznikly postupným vývojem 4 separované typy zpravodajství, které s CI souvisejí a lze je považovat za podmnožinu konkurenčního zpravodajství. Jsou to strategické zpravodajství, zpravodajství o konkurentech, technické zpravodajství a tržní zpravodajství. V rámci těchto typů zpravodajství probíhá tzv. zpravodajský cyklus, jenž flexibilně reaguje na informační potřeby podniku. Je tvořen čtyřmi fázemi: plánováním - identifikací informačních potřeb v návaznosti na formulaci zadání, sběrem informací a jejich verifikací, analýzou a distribucí spojenou s praktickou aplikací výsledků zpravodajství do podnikových procesů.
V rámci příspěvku je kladen důraz zejména na vyhledávání informačních zdrojů, které jsou pro potřeby této metody zásadně legální. Zhruba 80
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired