| | |

Vyhodnocení inovačního projektu firmy


Business Administration and Management

Vyhodnocení inovačního projektu firmy

Name and surname of author:

Ivan Jáč, Michael Stuchlík

Year:
2005
Issue:
4
Keywords:
operační program, inovace služeb, diskontovaný cash flow, vnitřní míra výnosnosti, čistá současná hodnota
DOI (& full text):
Anotation:
Celkový hospodářský pokrok v Evropské unii je podmíněn úspěšnou plošnou regionální a strukturální politikou. Pouze citlivé přerozdělování finančních prostředků v rámci EU povede k posilování její hospodářské a sociální soudržnosti. Jako členská země má i Česká republika nárok na čerpání těchto prostředků, které v oblasti průmyslu byly Ministerstvem průmyslu a obchodu zapracovány do Operačního programu průmyslu a podnikání (OPPP). V následujícím příspěvku je řešen přístup jedné české firmy, která se o tyto dotační prostředky uchází. Jedná se o strojírenský podnik 1. Strojírenská Chrást, s.r.o. (3)
Celkový hospodářský pokrok v Evropské unii je podmíněn úspěšnou plošnou regionální a strukturální politikou. Pouze citlivé přerozdělování finančních prostředků v rámci EU povede k posilování její hospodářské a sociální soudržnosti. Jako členská země má i Česká republika nárok na čerpání těchto prostředků, které v oblasti průmyslu byly Ministerstvem průmyslu a obchodu zapracovány do Operačního programu průmyslu a podnikání (OPPP). V následujícím příspěvku je řešen přístup jedné české firmy, která se o tyto dotační prostředky uchází. Jedná se o strojírenský podnik
1. Strojírenská Chrást, s.r.o. (3)
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired