| | |

Jak vybrat vhodné zaměstnance


Business Administration and Management

Jak vybrat vhodné zaměstnance

Name and surname of author:

Hana Mohelská

Year:
2005
Issue:
4
Keywords:
výběr zaměstnanců, kriteria výběru zaměstnanců, metody výběru zaměstnanců, výběrové řízení, obsazení pracovního místa
DOI (& full text):
Anotation:
Správně rozhodnout, koho a na jakou pozici přijmout, je jednou z nejdůležitějších součástí personální práce. Nevhodný průběh a chybné závěry výběru jsou drahé, uvážíme-li náklady spojené s výběrovým řízením, vlivem na výkonnost firmy, její kulturu a pověst i na její postavení na trhu práce. Úkolem výběru pracovníků je určit, který z uchazečů o zaměstnání bude nejlépe vyhovovat nejen požadavkům obsazovaného místa, ale i napomůže k vytváření zdravých mezilidských vztahů v týmu, útvaru a celé organizaci. Nároky budou kladeny také na jeho dostatečnou flexibilitu a rozvojový potenciál, aby se dokázal přizpůsobit předpokládaným změnám na pracovním místě v organizaci.
Správně rozhodnout, koho a na jakou pozici přijmout, je jednou z nejdůležitějších součástí personální práce. Nevhodný průběh a chybné závěry výběru jsou drahé, uvážíme-li náklady spojené s výběrovým řízením, vlivem na výkonnost firmy, její kulturu a pověst i na její postavení na trhu práce. Úkolem výběru pracovníků je určit, který z uchazečů o zaměstnání bude nejlépe vyhovovat nejen požadavkům obsazovaného místa, ale i napomůže k vytváření zdravých mezilidských vztahů v týmu, útvaru a celé organizaci. Nároky budou kladeny také na jeho dostatečnou flexibilitu a rozvojový potenciál, aby se dokázal přizpůsobit předpokládaným změnám na pracovním místě v organizaci.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired