| | |

The Influence of Team Roles Structure on Team Efficiency: Case Analysis of a Team Organising Academic Event


Business Administration and Management

The Influence of Team Roles Structure on Team Efficiency: Case Analysis of a Team Organising Academic Event

Name and surname of author:

Goran Vukovič, Marijana Sikošek

Year:
2005
Issue:
4
Keywords:
tým, týmové role, team building, struktura týmov
DOI (& full text):
Anotation:
Díky trvalému rozvoji vědy, nových technologií a tím trvale se měnícím podmínkám, jež ovlivňují každou organizaci, získává skupinová práce na významu. Z nejrůznějších důvodů je dnes chápána jako jeden z nejdůležitějších kritérií konkurenceschopnosti podniku. Důsledkem týmové práce by měla být úspora času i peněz a znatelné zlepšení kvality výstupů podniku. Motivovanost zaměstnanců a humánnější pracovní prostředí jsou jen některé z jejích výhod. Tým, chápaný jako skupina, si v zásadě vždy vytvoří jistý skupinový tlak, který podporuje příslušnost k týmu a jeho identitu. Pokud jsou ovšem překročeny určité hranice, má tento vliv negativní dopad na fungování týmu i náladu jednotlivých členů. Pocit nezranitelnosti vede k přijímání nekalkulovaných rizik, iluze jednoty nedává prostor pochybám a názoru jednotlivců. Nepřipouští se zpětná vazba a není dovoleno odchýlit se od konsensu skupiny, příslušníci týmu jsou postiženi skupinovou slepotou. Okolí už není vnímáno jako realita, vlastní dynamika týmu jej vede k chybnému jednání a nakonec má za následek ztroskotání. Skutečná týmová spolupráce vyžaduje společné předpoklady jako např. bezprostřední interakci, společné cíle a pravidla hry, společné hodnoty a přiměřený pocit sounáležitosti. Dále je v tomto ohledu důležitý také způsob komunikace se spolupracovníky, schopnost integrace a řešení konfliktů a také samozřejmě schopnost „zdravě“ se v týmu prosadit. Autoři článku jsou denně konfrontováni s různými pracovními úkoly, jež vyžadují týmovou práci. V průběhu dvou let byli součástí týmu, který spravuje organizaci akadamických událostí. Cílem článku je proto prezentovat praktické zkušenosti a práci tohoto týmu, jeho úkoly a cíle, a analyzovat strukturu jeho týmových rolí a vliv této struktury na jeho efektivitu. Pro analýzu týmových rolí autoři využili dotazníku, který je nedílnou součástí příspěvku a jehož základním východiskem byl Belbinův “soupis samovnímání” (The Belbin Self-Perception Inventory).
Díky trvalému rozvoji vědy, nových technologií a tím trvale se měnícím podmínkám, jež ovlivňují každou organizaci, získává skupinová práce na významu. Z nejrůznějších důvodů je dnes chápána jako jeden z nejdůležitějších kritérií konkurenceschopnosti podniku. Důsledkem týmové práce by měla být úspora času i peněz a znatelné zlepšení kvality výstupů podniku. Motivovanost zaměstnanců a humánnější pracovní prostředí jsou jen některé z jejích výhod.
Tým, chápaný jako skupina, si v zásadě vždy vytvoří jistý skupinový tlak, který podporuje příslušnost k týmu a jeho identitu. Pokud jsou ovšem překročeny určité hranice, má tento vliv negativní dopad na fungování týmu i náladu jednotlivých členů. Pocit nezranitelnosti vede k přijímání nekalkulovaných rizik, iluze jednoty nedává prostor pochybám a názoru jednotlivců. Nepřipouští se zpětná vazba a není dovoleno odchýlit se od konsensu skupiny, příslušníci týmu jsou postiženi skupinovou slepotou. Okolí už není vnímáno jako realita, vlastní dynamika týmu jej vede k chybnému jednání a nakonec má za následek ztroskotání.
Skutečná týmová spolupráce vyžaduje společné předpoklady jako např. bezprostřední interakci, společné cíle a pravidla hry, společné hodnoty a přiměřený pocit sounáležitosti. Dále je v tomto ohledu důležitý také způsob komunikace se spolupracovníky, schopnost integrace a řešení konfliktů a také samozřejmě schopnost „zdravě“ se v týmu prosadit.
Autoři článku jsou denně konfrontováni s různými pracovními úkoly, jež vyžadují týmovou práci. V průběhu dvou let byli součástí týmu, který spravuje organizaci akadamických událostí. Cílem článku je proto prezentovat praktické zkušenosti a práci tohoto týmu, jeho úkoly a cíle, a analyzovat strukturu jeho týmových rolí a vliv této struktury na jeho efektivitu. Pro analýzu týmových rolí autoři využili dotazníku, který je nedílnou součástí příspěvku a jehož základním východiskem byl Belbinův “soupis samovnímání” (The Belbin Self-Perception Inventory).
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired