| | |

Jak rozumět nezávislému postavení centrální banky?


Finance

Jak rozumět nezávislému postavení centrální banky?

Name and surname of author:

David Martinčík

Year:
2005
Issue:
4
Keywords:
centrální banka, nezávislost centrální banky, ekonomická teorie, měnová politika
DOI (& full text):
Anotation:
Nezávislost centrální banky je významným faktorem ovlivňujícím makroekonomický vývoj dnešních ekonomik. Statisticky byla sice jednoznačně zjištěna negativní korelace mezi mírou nezávislosti centrální banky a velikostí inflace v dané zemi, ekonomické teorie však jednoznačné nejsou. V posledních desetiletích je rozlišováno více druhů nezávislosti, od nezávislosti při stanovování cílů měnové politiky a volby nástrojů jejich dosažení přes nezávislost ekonomickou a politickou až k nezávislosti de jure a de facto, přesto je obecně možné říci, že převládají názory na spíše větší nezávislost centrální banky na vládě. Zatímco teorie politického hospodářského cyklu, „tradiční“ monetaristické teorie a teorie časové nekonzistence hospodářské politiky požadují úplnou nezávislost, pohled teorie veřejné volby zpochybňuje nezávislost při stanovování inflačního cíle a snaží se najít mechanismy přenosu preferencí veřejnosti ohledně míry inflace do inflačního cíle centrální banky. Z teorií stojících mimo hlavní proud je dále zmíněna teorie svobodného bankovnictví a postkeynesovská teorie centrálního bankovnictví. Současně s větší (či menší) nezávislostí centrální banky je zdůrazňována také její odpovědnost a kredibilita, jako nutné podmínky úspěšného dosažení inflačního cíle.
Nezávislost centrální banky je významným faktorem ovlivňujícím makroekonomický vývoj dnešních ekonomik. Statisticky byla sice jednoznačně zjištěna negativní korelace mezi mírou nezávislosti centrální banky a velikostí inflace v dané zemi, ekonomické teorie však jednoznačné nejsou. V posledních desetiletích je rozlišováno více druhů nezávislosti, od nezávislosti při stanovování cílů měnové politiky a volby nástrojů jejich dosažení přes nezávislost ekonomickou a politickou až k nezávislosti de jure a de facto, přesto je obecně možné říci, že převládají názory na spíše větší nezávislost centrální banky na vládě. Zatímco teorie politického hospodářského cyklu, „tradiční“ monetaristické teorie a teorie časové nekonzistence hospodářské politiky požadují úplnou nezávislost, pohled teorie veřejné volby zpochybňuje nezávislost při stanovování inflačního cíle a snaží se najít mechanismy přenosu preferencí veřejnosti ohledně míry inflace do inflačního cíle centrální banky. Z teorií stojících mimo hlavní proud je dále zmíněna teorie svobodného bankovnictví a postkeynesovská teorie centrálního bankovnictví. Současně s větší (či menší) nezávislostí centrální banky je zdůrazňována také její odpovědnost a kredibilita, jako nutné podmínky úspěšného dosažení inflačního cíle.
Section:
Finance

?
NAPOVEDA
reguired