| | |

Bazilejské dohody a Slovenská republika


Finance

Bazilejské dohody a Slovenská republika

Name and surname of author:

Adriana Chovanová

Year:
2005
Issue:
4
Keywords:
bankový dohľad, bazilejské dohody, bankové riziká, BIS, SR
DOI (& full text):
Anotation:
Článok sa venuje problematike bankového dohľadu a jeho regulácii na medzinárodnej úrovni. Banka pre medzinárodné platby zohráva dôležitú úlohu práve v oblasti bankového dohľadu, pretože na jej pôde vznikol Bazilejský výbor pre bankový dohľad. Výbor koordinuje spoluprácu v oblasti pravidiel pre obozretné bankové podnikanie a dohliada nad ich dodržiavaním v spolupráci s jednotlivými národnými orgánmi s cieľom zabezpečiť stabilitu medzinárodného bankovníctva. V článku sa kladie hlavný dôraz na analýzu jednotlivých Bazilejských dohôd (Basel I a Basel II) a ich vplyv z pohľadu bankovej regulácie na medzinárodnej úrovni. Vstupom SR do EÚ sa zmenilo prostredie pre bankové podnikanie aj v našich podmienkach, preto je nevyhnutné dodržiavať medzinárodné pravidlá, ktoré boli prijaté na pôde Bazilejského výboru pre bankový dohľad.
Článok sa venuje problematike bankového dohľadu a jeho regulácii na medzinárodnej úrovni. Banka pre medzinárodné platby zohráva dôležitú úlohu práve v oblasti bankového dohľadu, pretože na jej pôde vznikol Bazilejský výbor pre bankový dohľad. Výbor koordinuje spoluprácu v oblasti pravidiel pre obozretné bankové podnikanie a dohliada nad ich dodržiavaním v spolupráci s jednotlivými národnými orgánmi s cieľom zabezpečiť stabilitu medzinárodného bankovníctva. V článku sa kladie hlavný dôraz na analýzu jednotlivých Bazilejských dohôd (Basel I a Basel II) a ich vplyv z pohľadu bankovej regulácie na medzinárodnej úrovni. Vstupom SR do EÚ sa zmenilo prostredie pre bankové podnikanie aj v našich podmienkach, preto je nevyhnutné dodržiavať medzinárodné pravidlá, ktoré boli prijaté na pôde Bazilejského výboru pre bankový dohľad.
Section:
Finance

?
NAPOVEDA
reguired